Dagar Gharana Award to Ustad Mohi Bahauddin DagarMaharana Sajjan Singh Award to Mr. Jamna Lal Kumhar


Maharana Kumbha Award to Dr. Jitendra Kumar Singh 'Sanjay'


Maharana Kumbha Award to Dr. Girish Nath Mathur


Maharana Mewar Award to Ms. Malini Awasthi


Maharishi Harit Rashi Award to Dr. Narottam Pujari

First Prev 11 Next Last